Sponsorzy

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic pragnie serdecznie podziękować za każde wsparcie finansowe udzielone na realizację działań statutowych zakładających m. in. promocję rozwoju naukowego młodzieży, rozbudzanie poznawczych, badawczych zainteresowań. Zajęcia edukacyjne, spotkania z absolwentami, ludźmi różnych zawodów i pasji wzbudzają ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród uczniów, a także przedszkolaków.

Dzięki Państwu młodzi ludzie zyskują  satysfakcję oraz  nowe ambicje naukowe.

Sponsorom serdecznie za to dziękujemy:

  • Radzie Nadzorczej i Zarządowi PSS „Społem” w Hrubieszowie
  • Panu Andrzejowi Kalbarczykowi
  • Sponsorom anonimowo wspierających działalność Stowarzyszenia

 

Contribute!
Books!
Shop!

.