Zarząd Stowarzyszenia "Staszic"

Obecny Zarząd (od 16.03.2017 r.)

 1. Anna Modzelewska – prezes
 2. Joanna Lis – wiceprezes
 3. Iwona Fietko – wiceprezes
 4. Regina Kopera – sekretarz
 5. Katarzyna Petruczynik – skarbnik
 6. Alicja Borkowska - członek
 7. Andrzej Kalbarczyk - członek
 8. Małgorzata Dobrowolska-Pawluk - członek
 9. Mieczysław Borsukiewicz - członek
 10. Janusz Krotkiewicz - członek
 11. Joanna Szabat – członek

Zarząd poprzedni (od powstania do 16.03.2017 r.)

 1. Modzelewska Anna – prezes
 2. Tokarska Barbara – wiceprezes
 3. Lis Joanna – wiceprezes
 4. Kopera Regina – sekretarz
 5. Borsukiewicz Mieczysław – skarbnik
 6. Piątkowska Lucyna – członek
 7. Kulczyńska Izabela – członek
 8. Wachowski Mirosław – członek
 9. Borkowska Alicja – członek
 10. Kalbarczyk Andrzej – członek
Contribute!
Books!
Shop!

.