O Stowarzyszeniu

Czasie, czasie - ulatasz, ulatasz!
Smucisz, cieszysz, tworzysz,
kruszysz w miał...
Przeszły lata, przejdą jeszcze lata -
Będzie śpiew twój
ludziom dalej brzmiał.

Stanisław Ciesielczuk
(absolwent 1923 r.)

W dniu 16 kwietnia 2012 r. zarejestrowane zostało i wpisane do ewidencji organizacji pozarządowych Stowarzyszenie „Staszic”.

 

Jest to stowarzyszenie absolwentów, wychowanków, przyjaciół i sympatyków szkoły, czyli wszystkich tych, którzy czują się związani ze szkołą historycznie, emocjonalnie, tych z przeszłości i tych z przyszłości, ponieważ

chcemy łączyć ludzi i czas.

 

52 Członków Założycieli uczestniczyło w spotkaniu, które odbyło się 27 lutego 2012 r.

 

Stowarzyszenie „Staszic” działa na mocy statutu. Jest dobrowolnym, społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymywania więzi koleżeńskich, solidarności  i samopomocy wśród wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, przyjaciół i sympatyków Szkoły, zainteresowanych również działaniem na jej rzecz.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Informacja o stowarzyszeniu, jaka ukazała się w tygodniku zamojskim: Link.

Chętnych do stowarzyszenia się prosimy o pobranie deklaracji, wypełnienie jej i przekazanie

  • w formie elektronicznej – dostępnej w zakładce Przyłącz się z dopiskiem Stowarzyszenie
  • pocztą na adres szkoły ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
  • osobiście w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio członkowi zarządu.

Wysokość składki członkowskiej wynosi minimum 20 zł rocznie.

Wpłaty dokonać można bezpośrednio u skarbnika Stowarzyszenia lub na nw. konto:

 

Bank BGŻ    54 2030 0045 1110 0000 0247 2730

Contribute!
Books!
Shop!

.