Zmiany w Stowarzyszeniu

W dniu 6 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia "Staszic". Uczestnicy spotkania wybrali i jednogłośnie uchwalili niżej wymienione składy zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego.

 

Zarząd:

Anna Modzelewska – prezes
Joanna Lis – wiceprezes
Iwona Fietko – wiceprezes
Regina Kopera – sekretarz
Katarzyna Petruczynik – skarbnik
Alicja Borkowska - członek
Andrzej Kalbarczyk - członek
Małgorzata Dobrowolska-Pawluk - członek
Mieczysław Borsukiewicz - członek
Janusz Krotkiewicz - członek
Joanna Szabat – członek

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Nowak – przewodniczący
Elżbieta Dąbrowska - członek
Marta Krupa- członek

Sąd Koleżeński:

Monika Młynarczuk - przewodnicząca
Izabela Kulczyńska - członek
Łucja Watras - członek

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

.