STASZICOWSKIE ZADUSZKI

Stowarzyszenie „Staszic” zgromadziło Absolwentów, Sympatyków i Przyjaciół naszej szkoły, aby wspólnie spędzić czas – wspominając. 17 listopada br. uczestniczyliśmy w czwartym już, cyklicznym, spotkaniu pt. STASZICOWSKIE ZADUSZKI. Tenże wspomnieniowy wieczór poświęcony był Panom: Wincentemu Piątakowi i Zygmuntowi Drewnikowi – wieloletnim nauczycielom naszej szkoły, regionalistom. Dzięki ich pasjom i zainteresowaniom powstało wiele publikacji na temat naszej Małej Ojczyzny. Tworzyli i dokumentowali historię szkoły, Hrubieszowa, regionu – gromadząc źródła wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Członkowie Rodzin PP. Drewników i PP. Piątaków.

Czytaj więcej: STASZICOWSKIE ZADUSZKI

HRUBIESZOWSKIE AMAZONKI

Naszą tradycją stały się już spotkania młodzieży z członkiniami Stowarzyszenia „Hrubieszowskie Amazonki” oraz panią Teresą Futymą – Naczelną Pielęgniarek SP ZOZ w Hrubieszowie. Panie opowiedziały młodzieży o swojej walce z nowotworem i jak doszło do jego wykrycia. Przekonywały również, że wykrycie guzków w trakcie samobadania nie oznacza końca życia. Amazonki podjęły walkę z nowotworem i są  przykładem na to, iż wcześnie wykryta zmiana daje gwarancję wyleczenia.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała informacji dotyczących sposobu wykrywania zmian w swoim organizmie. Na specjalnym anatomicznym fantomie każdy miał możliwość zbadania piersi, by znaleźć guzek. Uczestniczący w spotkaniu dowiedzieli się również, kiedy mówimy o złośliwym raku piersi, a kiedy wykryta zmiana jest guzkiem niezłośliwym. Spotkanie odbyło się 27 października br, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Staszic” we współpracy z pedagogiem szkolnym.

Zdjęcia: http://www.staszic.pl

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA "STASZIC


                                                                                    

STOWARZYSZENIE „STASZIC”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 (działając na podst. § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Staszic”)

 Zebranie odbędzie się w dniu  9 marca 2016 r.  

o godz. 16. 15 (drugi termin zebrania – 16.30) 

 w siedzibie Stowarzyszenia

 przy ul. 3 Maja 1 – budynek szkoły A - aula szkolna

 

Czytaj więcej: WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA "STASZIC

Contribute!
Books!
Shop!

.